Français Nederlands

Uitvaartzorg Onnockx

Alsembergsesteenweg 554
1653 Dworp (België)

Telefoon(s) : 02 380 10 37 - 0475 70 40 08
Contact : Nico
Ondernemingsnummer : BE 0474.225.278
E-mail : info@onnockx.be
Website : https://www.onnockx.be

Over Onnockx

Onnockx is een traditioneel familiebedrijf, opgericht in 1960 door Fons Onnockx. Wij vinden dat persoonlijk contact een noodzaak is voor onze dienstverlening. Het is ook de enige manier om onze missie als begrafenisondernemer te verwezenlijken, namelijk de nabestaanden, vanuit onze jarenlange expertise en opgebouwde kennis, met raad en daad bijstaan op één van de meest moeilijke momenten van het leven. Het verliezen van een dierbare is niet alleen het begin van een moeilijk verwerkingsproces maar brengt ook de nodige administratieve taken en formaliteiten met zich mee. Wij begeleiden u als begrafenisondernemer doorheen de verschillende stappen dat het overlijden van een dierbare teweegbrengt.

Actief luisteren en ons inleven in de situatie waarmee de nabestaande van de overledene te maken hebben is onze visie, van daaruit proberen we het rouwproces en meer specifiek de begrafenisformaliteiten vorm te geven.

Wij regelen niet enkel samen met u de begrafenisdienst en alles wat daarbij hoort. Wij zorgen er als professionele begrafenisondernemer ook voor dat wij de dringende formaliteiten voor onze rekening nemen. Zodoende hoeft u zich geen zorgen te maken over de correcte afhandeling bij de gemeenten en kunt u, uw tijd volledige spenderen aan het verwerkingsproces dat het overlijden van een dierbare teweegbrengt.

Traditie en onze geschiedenis

Een begrafenisonderneming is niets zonder zijn reputatie, als nabestaande wil je er zeker van zijn dat de overledene met zorg en respect behandeld wordt. Wij, bij Onnockx, zijn al decennia lang gekend als betrouwbare en eerlijke begrafenisondernemer. Waardevol afscheid nemen is prioritair.

Onze stichter, Fons Onnockx, begon zijn stiel heel eenvoudig, als kistenmaker bij de begrafenisonderneming van Juul Tielemans. Tielemans was zeer gekend in de buurt van Sint-Gilles. Zij waren de eerste begrafenisonderneming die crematies mochten verrichten in België. Na verloop van tijd, begon Fons steeds meer taken van een begrafenisondernemer op zich te nemen, na verloop van tijd werd hij een volleerd stielman. In 1957 vroeg Tielemans dan ook of Fons zijn zaak wou overnemen, deze bedankte daar echter voor en werkte als zelfstandige ondernemer voort als begrafenisondernemer/kistenmaker voor verschillende begrafenisondernemingen in de streek.

In 1961 voelde Fons echter dat de tijd rijp was om zelf een zaak uit de grond te stampen, zo zag de firma Onnockx uiteindelijk het levenslicht. De eerste winkel was gehuisvest op de Alsembergsesteenweg in het voormalige huis van de Post.

In '64 verhuisden wij, naar het nu gekende adres op de Alsembergsesteenweg. Het heeft in de loop der tijd wel de nodige transformaties ondergaan, zowel op het gebied van verfraaingswerken aan het oude gebouw als het bijbouwen van nieuwe faciliteiten om onze diensten nog beter te verzorgen.

In '77 werd er een tweede vestiging geopend op de Lindenstraat te Sint-Genesius-Rode, deze vestiging werd in 1985 verhuisd naar de Kerkstraat 37. Na 28 jaar raakten de bezoekersruimte, gevel en oprit veroudert ook waren de voorziene ontvangst en begroetingsruimten eerder aan de kleine kant daarom opteerden we om een nieuwe vestiging te bouwen.

In 1991 waren wij de eerste begrafenisonderneming die een witte lijkwagen aanbood aan zijn klanten.

In 2001 heeft Fons Onnockx de zaak overgelaten aan zijn dochter Christel Onnockx, die naast het regelen van begrafenissen vooral actief is achter de schermen van het bedrijf. Een niet te onderschatten job, want er moet heel wat administratief werk gedaan worden in ons vak.

Het heden en de vooruitgang

Vanaf 2011 zijn er drie generaties aan het werk bij Onnockx want ook kleinzoon Kaj helpt nu mee in de zaak. Hij zorgt ervoor dat begrafenissen Onnockx een nieuwe boost krijgt op het vlak van informatica en loodst zo de bekende tradities in de nieuwe wereld van techniek en vooruitgang. Zo koppelt Onnockx de decennialange tradities, normen en waarden aan de nieuwe gebruiken en middelen van de 21ste digitale eeuw.

In oktober 2013 werd de nieuwe vestiging te Sint-Genesius-Rode in gebruik genomen, thans zijn wij te vinden op de Termeulenstraat 74 C (kruising Termeulenstraat en Zoniënwoudlaan).
Wij kozen er bewust voor om een heel nieuw gebouw neer te zetten met extra faciliteiten dan enkel en alleen maar het oude gebouw te Sint-Genesius-Rode op te knappen. Het gebouw is voorzien van een winkel (enkel open na afspraak / geen permanentie), een funerarium maar daarnaast ook een aula. Zodoende kunnen we nu ook zelf uitvaarten verzorgen zowel Katholieke, Vrijzinnig Humanistisch, als Burgerlijk plechtigheden hebben er reeds plaatsgehad. Het nieuwe funerarium biedt plaats aan meer personen en het is ook makkelijker om uw auto kwijt te kunnen aan onze gebouwen. We hebben twee parkeermogelijkheden binnen onze vestiging, er zijn enkele paarkeerplaatsen bereikbaar via de Termeulenstraat maar ook via de Zoniënwoudlaan

Een begrafenisonderneming uitbaten kan je niet alleen. Gelukkig kunnen wij sinds jaar en dag beroep doen op groep diverse en bekwame mensen.

Graag willen wij op deze manier onze trouwe werknemers; Rik Desmet , Eddy Timmermans, Christel Zima en Dirk De Blauwe, bedanken voor hun inzet, ook zij maken (weliswaar niet qua naam) deel uit van de familie Onnockx. Ook de recentere uitbreiding van onze familie met Bruce Hendrickx, Nico Chabert, Dimitri Begaeres, John(atan) Steenmans, Simon Van Dionant, Hannes Beuselinck en Hans Beuselinck willen wij allen bedanken voor hun inzet in ons familiebedrijf.
Natuurlijk mogen de talrijke oud-werknemers niet ontbreken in ons woord van dank, sinds de oprichting van Onnockx waren er dat een heleboel. Zij bouwden actief mee aan de naam en reputatie van Onnockx. Ik noem er maar 2 bij naam maar buiten Jef Day en Romain Roobaert waren er tal van mensen die hun hebben ingezet om alles in goede banen te laten verlopen, jaar in jaar uit.

Onze diensten

Diensten: Klassieke regeling

Het overlijden van een dierbare is naast het verliezen van een persoon die je nauw aan het hart ligt, ook een heuse administratieve rompslomp. Het verwerken van het verlies, het starten van het rouwproces neemt veel tijd energie van je weg, wij zijn er voor u om de administratieve taken en formaliteiten af te handelen.

Verder staan wij u, met onze kennis en expertise, bij in de regeling van de uitvaart. Voor het regelen van de begrafenis hebben wij altijd de identiteitskaart van de overledene nodig, het trouwboekje (wanneer de persoon in kwestie in het huwelijk verbonden was). Het huwelijksboekje krijg je steeds terug, de identiteitskaart wordt op de gemeente vernietigd.

Onze primaire dienstverlening bestaat uit: de regeling van de uitvaartdienst in samenspraak met de nabestaanden. U beslist:

 • De datum en plaats van de uitvaart
 • Het type ceremonie
  • Kerkelijk (katholiek, protestants, orthodox, mormonisme ... )
  • Burgerlijk
 • Het soort uitvaart:
  • Crematie
  • Begrafenis (met of zonder rouwkapel)
 • De begraafplaats en type:
  • Voor crematie (uitstrooiing/columbarium/urnenveld/thuisbewaring)
  • Voor begrafenis (gewone grond/ concessie)
 • De keuze van de kist en/of urne
 • Of er nog een laatste groet wordt gebracht aan de overledene
 • Of er bloemen mogen zijn en de soort:
  • Natuur
  • Zijde (aan te rade bij begraving)
 • Of er koffietafel is, de plaats daarvan, het aantal personen en de formule
 • Of er drukwerk moet verricht worden:
  • Rouwbrieven
  • Gedachtenisprentjes
  • Misboekjes
  • Bedankeniskaartjes
 • Of er een necrologie moet worden opgesteld voor de kranten
 • Of er een grafzerk op de begraafplaats moet komen

Diensten: Vervroegd voornemen

Wij bieden u ook de mogelijkheid om op voorhand de regeling van een begrafenis vast te leggen, voor zowel uzelf als voor een familielid.

Het principe blijft hetzelfde als bij een normale regeling, wij maken samen met u en/of uw familie het dossier op. Wij luisteren naar uw wensen en noden, lichten u in wat uw mogelijkheden zijn, overlopen samen met u alle stappen van een uitvaart en leggen daarna uw laatste wensen vast op papier. (Bekijk onze diensten-pagina voor een meer gedetailleerde uitleg over wat er allemaal bij een regeling komt kijken, en welke keuzes er gemaakt dienen te worden).

Verder informeren wij u verder wat er gedurende het hele proces zal gebeuren. Mocht het onvermijdelijke tenslotte gebeuren, hoeven de nabestaanden zich geen zorgen meer te maken over de regeling van de uitvaart. Alle wensen zijn vastgelegd en zullen worden uitgevoerd. Wij vangen de familie op, delen uw laatste wensen mee en staan gedurende het rouwproces met ons team ter beschikking.

Vervroegde voornemens worden steeds vaker afgesloten, de meeste redenen hiervoor zijn:

 • Op de hoogte willen zijn van de laatste reis en deze zo nauwkeurig mogelijk willen plannen.
  • Deze mensen hebben vaak zelf al een dossier samengesteld, daarin staat al vermeldt de begrafenisondernemer , de kleren dat ze willen dragen, de keuze van de bloemen, de plaats van de koffietafel, de maaltijd en de gastenlijst, ... .
 • Omwille van familiale redenen
  • Er is geen naaste familie meer om de begrafenis te regelen
  • De naaste familie is voor een tijdje afwezig, omwille van werk/vakantie redenen
  • Er is onenigheid binnen de familie en door een voorafregeling hopen ze de situatie te ontspannen
  • Men wil de kinderen financieel ontlasten door de begrafenis al betaald te hebben
 • Omwille van een verslechterde lichamelijke of geestelijke toestand
 • Om voorbereid te zijn en/of onzekerheden weg te nemen

Openingsuren

Momenteel kan u naast een afspraak bij u thuis, bij ons langskomen op twee adressen.

U kan bij ons terecht zonder afspraak elke werkdag van 8 tot 17, en op zaterdag van 8 tot 12, in onze vestiging te Dworp, gelegen op de Alsembergsesteenweg 554. Na afspraak kan het ook buiten de normale openingsuren. Verder hebben we ook een tweede vestiging gelegen te Sint- Genesius-Rode, meer bepaald in de Termeulenstraat 74C. Aangezien daar geen permanentie voorzien is, vragen wij u om op voorhand een afspraak te maken, door ons te bellen op het nummer 02/380.10.37 of 0475/70.40.08. 
Wij zorgen dan dat er iemand zo snel mogelijk te uwer beschikking is.

Telefonisch zijn wij altijd bereikbaar, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Wegwijzer