Français Nederlands
Logo
Facebook

Overledene

Mevrouw Petronella "Nelly" Verhoeven

Photo 628134
Woonachtig te Beersel (1650, België)
Geboren te Brussel (1000, België) op maandag 28 september 1931
Overleden te Buizingen (1501, België) op zaterdag 12 september 2020 op 88 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Jan Leuckx
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » (maandag 14 september 2020)
Overlijdensbericht (maandag 14 september 2020)