Français Nederlands
Logo
Facebook

Rouwruimte

Baron Louis "Ludo" Marie Albert de Vleeschauwer van Braekel

Photo 631203
Woonachtig te Sint-Genesius-Rode (1640, België)
Geboren te Leuven (3000, België) op zondag 29 augustus 1926
Overleden te Ukkel (1180, België) op woensdag 30 september 2020 op 94 jarige leeftijd
Weduwnaar van Mevrouw Crosset Nadine

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de dinsdag 6 oktober 2020.

In memoriam

Deze « rouwbetuigingsruimte » is gewijd aan de herinnering van Baron Louis "Ludo" Marie Albert de Vleeschauwer van Braekel. Iedereen kan er vertoeven, een visitekaartje of een rouwbetuiging neerleggen. Gebruik de links hierboven om de betuigingen van medeleven te raadplegen of om er zelf één te maken. 
Aarzel niet om deze site kenbaar te maken aan uw kennissen. Diegene die ver weg wonen of niet de mogelijkheid hebben zelf de ceremonie bij te wonen, hebben hier een eenvoudige mogelijkheid om hun sympathie te betuigen aan de getroffen familie 
Bedankt op voorhand 

Cet espace « condoléances » est dédié à la mémoire du Baron Louis "Ludo" Marie Albert de Vleeschauwer van Braekel. Chacun peut s’y recueillir, déposer une carte de visite ou un message de condoléances. Utilisez les liens ci-dessous pour consulter les marques de sympathie ou intervenir vous-même.
N’hésitez pas à renseigner cette page à vos connaissances. Ceux qui sont loin ou qui n’ont pas la possibilité de se joindre à la cérémonie trouveront ici une façon simple de montrer leurs sentiments à la famille dans ce moment difficile.
Merci d’avance.

12 berichten (5 privé)
 
Rouwbetuigingen 


Ik wil mij aansluiten bij het verlies dat de familie treft. Ik ben voor jullie een onbekende maar ik kende de afgestorvene van zijn wekelijks bezoek aan de kerk in Alsemberg. Daar ontdekte ik wie die man was en kreeg enorme waardering van zijn heldendaden in WO II. Ik zal hem zeker missen en vooral niet vergeten. ook de periode waarin ook jullie moeder mee naar de kerk kwam. Sterkte

Gilbert Houben- 11/10/2020

Rouwbetuigingen 

Als je van iemand houdt
en je bent van hem gescheiden ,
kan niets de leegte van zijn
afwezigheid vullen .
Je moet dat niet proberen , je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard ,maar het is een grote troost
want zolang de leegte blijft blijf je aldoor met elkaar verbonden .
Het is fout te zeggen :God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet ,integendeel.
Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo de vroegere
gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het dat ook in pijn .
Hoe mooier en rijker de herinneringen ,des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinneringen
in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees ,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft
graven en je erin verliest.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor ,
maar alleen op bijzondere ogenblikken .
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit .
Dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en van kracht
Innige deelneming

Dank u wel voor wat u voor ons land gedaan heeft !

Vaderlandslievende Vereniging Groot-Kortenaken

Danny & Marijke Mees-Stiers Vaderlandslievende Vereniging Groot-Kortenaken- 11/10/2020

Rouwbetuigingen 

We verliezen een voorbeeld voor de maritieme wereld en voor België in het bijzonder.
Ons oprecht medeleven aan de hele familie.

Officier.H.W.T.K Georges Bogaert.ManaMa
1e Officier t.l.o.Jimmy Janssens

Georges en Jimmy Bogaert en Janssens- 7/10/2020

Rouwbetuigingen 

Afscheid van een goede vriend Ludo. Ik mocht geen artikel over hem in Neptunus schrijven, hiervoor was hij te bescheiden: “schrijf maar mijn necrologie.” Hij kon zich op hetzelfde niveau stellen met allen. Hij had een enorm geheugen en wanneer hij vertelde hing iedereen aan zijn lippen. Hij bleef actief en geen rit was te ver. Een voorbeeld voor velen, ook voor mij. Ik zal je missen tijdens de Te Deum of andere plechtigheden. Ja, ik zal nu een artikel over jou schrijven.

Jens Van Herck- 7/10/2020

Rouwbetuigingen 

Mes plus sincères condoléances. Nous perdons un grand homme et un Monsieur !

Eric Boucher- 6/10/2020


De andere berichten ...